Utbildningar & kurser

Våra utbildningar och kurser innehåller vanligen föreläsningar som varvas med diskussionsfrågor och workshops, och vi arbetar utifrån principen att på ett pedagogiskt sätt kombinera teori och praktik. Vi utgår alltid ifrån aktuell forskning, är religiöst och partipolitiskt obundna, och våra utbildningar kräver inga särskilda förkunskaper. Till varje utbildning skickas en sammanfattning som även innehåller referenslista med de källor (litteratur, forskning, studier, intervjuer, rapporter m.m.) som föreläsningarna baseras på.

Syftet är att ge större kunskap i frågor som rör samhälle och kulturmöten såväl som vägledning i hur denna kunskap praktiskt och konkret kan tillämpas. Perspektivet är tvärvetenskapligt, dvs. baserat på flera samhällsvetenskapliga discipliner, exempelvis så som psykologi, socialpsykologi, sociologi, statsvetenskap, antropologi, etnologi och historia. Vi har höga krav på att förmedla dessa kunskaper på ett lättillgängligt sätt. Samtliga föreläsare har en gedigen ämneskunskap, har många års erfarenhet av att föreläsa och är vana med att ta emot frågor och hålla i konstruktiva diskussioner.

Läs mer om våra utbildningar och kurser nedan, eller kontakta oss för att få mer information, göra en beställning, eller boka in ett möte.

Kulturmöten utifrån vardagens utmaningar och möjligheter

KULTURMÖTEN I VARDAGEN

Föreläsningar om Afghanistan, Syrien, Somalia och Eritrea

LÄNDERKUNSKAP

Praktiskt och inspirerande integrationsarbete

INTEGRATION & ARBETSMARKNAD

Hur man förstår och motverkar hedersrelaterat våld och förtryck

HEDERSRELATERAT VÅLD & FÖRTRYCK

- Kulturmöten inom sjukvården

- Migration och psykisk ohälsa

MIGRATION & HÄLSA

Extremistiska miljöer, radikalisering

och preventivt arbete

VÅLDSBEJAKANDE EXTREMISM