Våra utbildningar innehåller vanligen föreläsningar som varvas med diskussionsfrågor och workshops, och vi arbetar utifrån principen att på ett pedagogiskt sätt kombinera teori och praktik. Vi utgår alltid ifrån aktuell forskning, är religiöst och partipolitiskt obundna, och våra utbildningar kräver inga särskilda förkunskaper.

Syftet är att ge större kunskap i frågor som rör religion, samhälle och kulturmöten såväl som vägledning i hur denna kunskap praktiskt och konkret kan tillämpas. Samtliga föreläsare har utbildning i religionsbeteendevetenskap med ett tvärvetenskapligt perspektiv baserat på diverse samhällsvetenskapliga discipliner, har en gedigen ämneskunskap, samt många års erfarenhet av att föreläsa.