SAMTYCKE TILL BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

 

1. BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

Religionsvetarna behandlar personuppgifter i enlighet med svensk lag. När du får dina personuppgifter registrerade eller på annat sätt behandlade har du rätt till viss information som vi härigenom tillhandahåller dig.

Religionsvetarna är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Din integritet är väldigt viktig för oss och vi strävar alltid efter att behandla dina personuppgifter på bästa och säkraste möjliga sätt. Den lagliga grunden för behandlingen av dina personuppgifter är ditt samtycke.

Om du meddelar att du återkallar ditt samtycke, se mer om detta nedan under punkten 2 kommer Religionsvetarna så snabbt som möjligt att radera och upphöra att behandla dina personuppgifter.

Om du inte återkallar ditt samtycke kommer Religionsvetarna att spara dina personuppgifter i Religionsvetarnas interna system i maximalt 3 års tid, förutsatt att informationen inte måste sparas längre av giltiga affärssyften eller av juridiska skäl.

 

2. DINA RÄTTIGHETER

Du har rätt att kontakta Religionsvetarna för att (i) få information om vilka uppgifter Religionsvetarna har om dig, (ii) begära rättelse eller radering av inte längre aktuella uppgifter, (iii) begära en överföring av dina uppgifter, eller (iv) begära att Religionsvetarna begränsar behandlingen av dina uppgifter, i enlighet med tillämplig lagstiftning.

När Religionsvetarna behandlar personuppgifter med stöd av ditt samtycke, har du rätt att när som helst återkalla ditt samtycke, detta gör du genom att lämna meddelande till Religionsvetarna om att du önskar återkalla ditt samtycke. Återkallelsen får gärna vara skriftlig.

Om du skulle vara missnöjd med vår behandling av dina personuppgifter så får du gärna kontakta oss så ska vi göra vårt bästa för att tillmötesgå dina synpunkter. Om du anser att vi brister i våra ambitioner har du rätt att inge eventuella klagomål angående Religionsvetarnas behandling av dina personuppgifter till Datainspektionen. Kontaktuppgifter till Datainspektionen hittar du på www.datainspektionen.se

 

3.  SAMTYCKE

Genom att du klickar på "Skicka" i i kontaktformuläret, ger du ditt fulla samtycke till att Religionsvetarna får behandla dina personuppgifter i sina interna system. De personuppgifter som behandlas är följande: namn, e-postadresser, telefonnummer, yrke/titel, ev. företag, ev. kommunal förvaltning/enhet, ev. arbetsgivare, samt uttalanden, information och samtalsanteckningar som berör Religionsvetarnas tjänster, material och erbjudanden. Ändamålet med behandlingen är att Religionsvetarna ska kunna marknadsföra och informera om den verksamhet som Religionsvetarna bedriver.

 

 ​

Med Religionsvetarna avses i detta samtycke följande enskilda firmor

 

David Westerberg – org. nr. 791119-1414

 

Jonatan Malm / Malm Consulting – org. nr. 830516-6616

 

Jimmy Emanuelsson / Religionskompetens – org. nr. 850901-4851

 

Robert Johansson / Brand New Productions Sweden – org. nr. 760907-4872

Eric Rosén / Valiant Pictures - org. nr. 860110-4857

Klicka här för att läsa Religionsvetarnas personuppgiftspolicy