MIGRATION & PSYKISK OHÄLSA

2015 meddelade Socialstyrelsen att mellan 20-30 procent av asylsökande flyktingar i Sverige lider av någon form av psykisk ohälsa. Många som flyr bär på trauman från tortyr, krig, förföljelse eller farliga flyktupplevelser. Dessutom medför ofta exil­-situationen, asylprocessen och etableringsfasen stora påfrestningar med konsekvenser för människors hälsa och välmående. Det är viktigt att tidigt upptäcka tecken på psykisk ohälsa för att undvika ett längre utanförskap för nyanlända i Sverige.

Religionsvetarna kan hålla i delar av utbildningen, eller hela paketet tillsammans med någon av våra samarbetspartners Röda Korset eller Globalpsykologerna. Kontakta oss för att diskutera vilket upplägg som passar er bäst.

Syftet med utbildningen är att:

 

 • Öka kunskapen om psykisk ohälsa relaterad till migration och flykt. Utifrån tre faser — före, under och efter flykten.
   

 • Öka kunskapen om trauma. Traumatiska händelser och konsekvenser för de som drabbas.
   

 • Visa möjligheter till att skapa en ny tillvaro i exil. Utifrån positiva exempel.
   

 • Ge praktiska verktyg i möten och bemötande av personer som lider av psykisk ohälsa.
   

 • Bidra till förståelse och inlevelse i kulturskillnader. Exempelvis när det kommer till föreställningar kring psykisk ohälsa, lidandespråk, synsätt på behandling, motivering att söka vård, samt tillit/förtroende för myndigheter och vårdinstitutioner.
   

 • Stärka kompetens och medvetenhet i kulturella möten. Vi diskuterar hur kan man närma sig tabubelagda ämnen på ett respektfullt sätt, samt olika sätt att skapa förtroende i kulturmötet.