Om oss

Religionsvetarna består av fem personer varav fyra föreläsare. Föreläsarna är utbildade religionsvetare vid Göteborgs universitet och Uppsala universitet, har god ämneskunskap och många års erfarenhet av att föreläsa. Vid sidan av religionsvetenskap har föreläsarna tillsammans även studerat andra samhällsvetenskapliga ämnen, så som sociologi, antropologi, statsvetenskap, och historia, samt bedrivit fältstudier i länder som Syrien, Indien, Iran, Nordkorea och Kina. Religionsvetarna utgår alltid ifrån forskning, är religiöst och partipolitiskt obundna, och utbildningarna kräver inga särskilda förkunskaper. Perspektivet är tvärvetenskapligt, dvs. baserat på flera samhällsvetenskapliga discipliner, så som psykologi, socialpsykologi, sociologi, statsvetenskap, antropologi, etnologi och historia. Syftet är att ge större kunskap i frågor som rör migration, integration och kulturmöten såväl som att ge vägledning i hur sådan kunskap kan tillämpas praktiskt.

Jonatan Malm

Religionsvetare med inriktning mot beteendevetenskap och religionshistoria (Göteborgs universitet). Har även studerat Asienstudier, Östeuropakunskap och kinesiska. Hos Religionsvetarna fokuserar Jonatan bland annat på utbildningar som rör Syrien, migration och psykisk ohälsa, samt våldsbejakande extremism.

– Intresset för kulturella gap och hur dem kan överbryggas har drivit mig till fältforskning i länder som Indien, Syrien, och Sverige. Nyfikenheten har även tagit mig till länder som Iran, Nordkorea och Kazakhstan. Krockar och konflikter uppstår mellan människor, men kan nästan alltid hanteras med dialog och kunskap. Nyckeln och utmaningen ligger i att identifiera vad "dialog och kunskap" i olika sammanhang inbegriper. Där tror jag att mina erfarenheter kan vara användbara i ett allt mer mångkulturellt och splittrat Sverige.

Sedan 2014 har verksamheten aktivt arbetat med utbildningar om migration/integration, kulturmöten, värderingsfrågor, diskriminering, arbetsmarknadsintegration, HBTQ-frågor, hedersproblematik, samt frågor som berör radikalisering och våldsbejakande extremism. Vi utbildar exempelvis kommuner, länsstyrelser, myndigheter, företag, samordningsförbund, HVB-hem och asylboenden, samt diverse ESF-projekt – se tidigare uppdrag.

En av våra styrkor är förmågan att förhålla oss neutrala, även i frågor som kan uppfattas känsliga. Med utgångspunkt i forskning antar vi ett utifrån-perspektiv där våra personliga åsikter åsidosätts. Resultatet blir ett öppet klimat där människor av olika kulturella bakgrunder, sexuella läggningar, funktionsvariationer, och könsidentiteter kan känna sig inkluderade. Alla typer av frågor och åsikter ska kunna yttras utan fördömande från vare sig föreläsare eller andra deltagare och föreläsarna har god erfarenhet av att leda och styra samtal och diskussioner. Mer info om samtliga inom verksamheten nedan!

Pressfoton