MIGRATION & HÄLSA

​KULTURMÖTEN INOM SJUKVÅRDEN

Kulturella normer och beteendemönster har relevans för möten inom sjukvården, likaså spelar kulturella faktorer stor roll för hur människor upplever, tolkar och förstår sina sjukdomar.

 

Denna utbildning riktar sig till anställda inom sjukvården i syfte att höja kompetensen kring hantering av kulturmöten och kulturkrockar i deras vardagliga arbetsmiljö. Exempelvis belyses förväntningar i mötet mellan läkare-patient, familjen och anhörigas betydelse, men även svårare kulturella möten som kan innefatta synen på kvinnligt/manligt, könsstympning, heder och sexualitet. ​

 

Klicka nedan för exempel på utbildningsupplägg och innehåll för kulturmöten inom sjukvården:

 MIGRATION OCH PSYKISK OHÄLSA

2015 meddelade Socialstyrelsen att mellan 20-30 procent av asylsökande flyktingar i Sverige lider av någon form av psykisk ohälsa. Många som flyr bär på trauman från tortyr, krig, förföljelse eller farliga flyktupplevelser. Dessutom medför ofta exil­-situationen, asylprocessen och etableringsfasen stora påfrestningar med konsekvenser för människors hälsa och välmående.

Religionsvetarna kan hålla i delar av utbildningen, eller hela paketet tillsammans med någon av våra samarbetspartners Röda Korset eller Globalpsykologerna.

 

För mer information om upplägg och innehåll, klicka nedan: