LÄNDERKUNSKAP: MIGRATIONENS VILLKOR

I de här utbildningarna lyfter vi aspekter som är relevanta i samband med migrationen från fyra av de länder varifrån flest människor söker sig till Sverige; Syrien, Afghanistan, Eritrea, och Somalia. Länderkunskap kan antingen göras som enskilda föreläsningar invävda i andra upplägg eller som halvdagsutbildningar.

 

Vid enskild föreläsning ger vi en övergripande bild av aktuella politiska och sociala förhållanden i landet. Varför beslutar sig människor för att lämna landet? Vilka etniska/religiösa grupper dominerar och vilka är i minoritet? Finns det grupper som är utsatta för förföljelse?

För mer detaljerad föreläsningsbeskrivning för varje enskilt land, klicka här: