Norrköping 27/11-2019
Med Mitt Liv och Religionsvetarna

Konferensanmälan
Arbetsmarknad, kulturmöten & integration

Globala målen - för hållbar utveckling

Demokrati, jämställdhet, mångfald och inkludering går hand i hand och kan direkt eller indirekt kopplas till flera av de Globala målen. Den kunskap, kompetens och förståelse som erbjuds på denna konferens ger dig möjlighet att komma igång och utveckla dina handlingar och ditt hållbarhetsarbete mot målen.

Oavsett varifrån människor kommer och oavsett vilka erfarenheter, identiteter och tillhörigheter de bär med sig, är det viktigt att deras resurser och kompetens tas tillvara i Sverige. Många som nyligen har fått uppehållstillstånd i Sverige saknar de formella yrkeskrav som krävs för ett arbete som motsvarar deras kompetens. Andra besitter kompetenser som är svåra att matcha mot den svenska arbetsmarknaden. Konferensen syftar till att bidra med kunskap och verktyg för alla som arbetar med integration och  arbetsmarknadsetablering.

Syftet med konferensen är att: 

 • Belysa begreppen mångfald och inkludering i relation till socialt ansvar, värdeskapande och affärsnytta.
   

 • Visa hur man på strategisk nivå kan minska sysselsättningsgapet mellan inrikes– och utrikesfödda. Med fokus på humankapitalets relevans samt dess effekt på integration.
   

 • Synliggöra vilken effekter fördomar och bias har i arbetslivet. Hur kan man tänka och arbeta för att undvika vanliga fallgropar?
   

 • Visa på kulturella skillnader i synen på arbete utifrån ett normkritiskt perspektiv. Hur ser man på valifikationer/kompetenser i olika kulturer och vilka förväntningar finns kopplade till kön, ålder, religion och status?
   

 • Tydliggöra arbetsmarknadens behov idag och i framtiden. Vilka branscher behöver anställa, och vilka konsekvenser får det för nyanländas etablering?
   

 • Ge konkreta verktyg som underlättar integration/inkludering på arbetsmarknaden. Exempelvis utifrån praktik, handledarskap, mentorskap, inkluderande ledarskap, samt inkluderande rekrytering.  
   

 • Belysa specifika utmaningar för utomeuropeiskt födda kvinnor. Exempel på utmaningar kan vara kulturella normer kopplade till kön och arbete, samt fysisk och psykisk ohälsa. Hur kan vi arbeta för att möta dessa utmaningar?

Plats: Louis de Geer

Tid: 27/11-2019

Registrering: 8:30-9:00

Konferens: 9:00-16:00
 

Pris2495 kr (ex. moms)

  - Lunch och fika ingår i priset

Anmäl dig här: 

Avbokningsvillkor

Eventuell avbokning meddelas till Religionsvetarna och är kostnadsfri fram till och med 28/10 2019. För avbokningar senare än 28/10 2019 utgår fakturering med fullt belopp.

Kontakta oss om du har frågor

Mitt Liv logga transparent.png
 • Facebook Social Icon