Konferensen riktar sig till dig som i ditt arbete möter nyanlända, vill lära dig mer om psykisk ohälsa och migration, samt vill bli bättre i möten och bemötande över kulturgränserna.

Enligt en rapport från Socialstyrelsen 2015 beräknas ungefär 20-30 procent av asylsökande flyktingar i Sverige lida av någon form av psykisk ohälsa. Många som flyr bär på trauman från tortyr, krig, förföljelse eller farliga flyktupplevelser. Dessutom medför ofta exil­situationen, asylprocessen och etableringsfasen stora påfrestningar med konsekvenser för människors hälsa och välmående. Det är viktigt att tidigt upptäcka tecken på psykisk ohälsa för att undvika ett längre utanförskap för nyanlända i Sverige.
 


Syftet med konferensen är att

  • Öka kunskapen om psykisk ohälsa relaterad till migration och flykt. Utifrån tre faser — före, under och efter flykten

  • Öka kunskapen om trauma. Traumatiska händelser och konsekvenser för de som drabbas.

  • Visa möjligheter till att skapa en ny tillvaro i exil. Utifrån positiva exempel.

  • Ge praktiska verktyg i möten och bemötande av personer som lider av psykisk ohälsa

  • Bidra till förståelse och inlevelse i kulturskillnader. Exempelvis när det kommer till föreställningar kring psykisk ohälsa, lidandespråk, synsätt på behandling, motivering att söka vård, samt tillit/förtroende för myndigheter och vårdinstitutioner

  • Stärka kompetens och medvetenhet i kulturella möten. Vi diskuterar hur kan man närma sig tabubelagda ämnen på ett respektfullt sätt, samt olika sätt att skapa förtroende i kulturmötet.

Plats: Arena Skövde

Tid: 21/11-2018

Registrering: 8:30-9:00

Konferens: 9:00-16:00
 

PrisOrdinarie pris 2495 kr (ex. moms)
  - Lunch och fika ingår i priset

Anmäl dig här: 

Avbokningsvillkor

Eventuell avbokning meddelas till Religionsvetarna och är kostnadsfri fram till och med 31/10 2018. För avbokningar senare än 31/10 2018 utgår fakturering med fullt belopp.

Kontakta oss om du har frågor

Konferens: Migration, kulturmöten och psykisk ohälsa

Tillsammans med Röda Korset