HEDERSRELATERAT VÅLD & FÖRTRYCK

Hedersrelaterat våld och förtryck är inget nytt fenomen i Sverige, men på senare tid har frågan blivit högaktuell i den offentliga debatten. Men vad innebär hedersrelaterat våld och förtryck, och vad beror det på? Är det som mäns våld mot kvinnor i allmänhet, eller finns det skillnader? Våra utbildningar klargör dylika frågor samt landar i det kanske viktigaste - hur man arbetar preventivt mot hedersrelaterat våld och förtryck.

Utbildningarna anpassas efter olika verksamheters behov.

Klicka här för exempel på utbildningsupplägg: