VÅLDSBEJAKANDE EXTREMISM

Utmaningar rörande våldsbejakande extremism förekommer i både stora och små kommuner runt om i Sverige, men vad innebär det? Vi erbjuder hel- och halvdagsutbildningar där vi lyfter sådant som ideologi, vad en radikaliseringsprocess innebär, och hur man kan arbeta preventivt.

Se exempel på utbildningsupplägg: