Arbetsmarknad & integration

Etablering på arbetsmarknaden är vanligen en viktig del i en lyckad integreringsprocess, men det kan vara förenat med utmaningar. I Sverige ställs vanligen krav på en relativt hög utbildningsnivå, samtidigt som många nyanlända har låg eller obefintlig formell utbildning. Hur kan man göra steget in på den svenska arbetsmarknaden enklare? Vilken funktion kan praktik fylla för det syftet? 

Nedan hittar du exempel på hur olika typer av utbildningar på temat "arbetsmarknad & integration". Beroende på vilken utsträckning temat är relevant för er verksamhet kan det röra sig om från fördjupningsutbildningar till enskilda föreläsningspass. 

Se exempel på utbildningsupplägg: